top of page

Hvad er en voldgiftsklausul?

En voldgiftsklausul indgår i mange kontrakter. Bestemmelsen om voldgift står som regel i slutningen af kontrakten, og man får ikke sjældent det indtryk, at den ikke har været genstand for videre opmærksomhed. Parterne er løbet tør for energi, når de kommer til de sidste bestemmelser i kontrakten, og der bliver derfor ofte vedtaget en standardbestemmelse, som ikke er vurderet i forhold til den konkrete transaktion og de potentielle tvister, som kan opstå. Man skal imidlertid passe meget på med en sådan 'stedmoderlig' behandling af voldgiftsklausuler. En forkert formuleret voldgiftsbestemmelse kan gøre det meget besværligt og dyrt at få afgjort en tvist – at opnå en voldgiftskendelse for et berettiget krav. Tvister og voldgift

En aftale om voldgift afskærer de almindelige domstoles kompetence, og det er således ikke muligt for den ene part i tvisten at fravælge voldgiften, når tvisten er opstået, og i stedet anlægge retssag ved de almindelige domstole. Parterne kan i fællesskab aftale dette. Det vil sige at aftale at sløjfe voldgiftsklausulen og i stedet afgøre tvisten ved de almindelige domstole. En sådan aftale kan dog være svær at indgå, efter tvisten er opstået, idet den ene part på dette tidspunkt kan have en interesse i, at tvisten netop er vanskelig og dyr at forfølge for den anden part.

Advokatfirmaet Engelbrecht har de seneste måneder været involveret i flere tvister, hvor voldgiftsklausulen har givet udfordringer i forhold til en hensigtsmæssig løsning af tvisten. Særlig i forhold til hestesager. 


Voldgiftsklausulen – måske den vigtigste klausul i kontrakten

Det er derfor langt at foretrække, at der fra starten er aftalt en hensigtsmæssig voldgift, som er afpasset den konkrete transaktion og de potentielle tvister, som kan opstå.Sammenfattende er det således vigtigt, at voldgiftsklausulen ikke nedprioriteres, blot fordi den traditionelt står sidst i kontrakten. Når der opstår uenighed, og kontrakten skal stå sin prøve, er voldgiftsklausulen den måske vigtigste bestemmelse i kontrakten.


Denne artikel var udarbejdet af landsretsadvokat Charlotte Engelbrecht - Skal hun repræssentere dig? Ring på 54 70 58 00

42 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page