top of page

PRISER

Køb/salg af fast ejendom                           

excl. moms

incl. moms

Rådgivning uden berigtigelse
Gennemgang af købsaftale med tilhørende bilag,
og efterfølgende udarbejdelse af bemærkninger til samme.

2.800
 

3.500
 

Berigtigelse uden rådgivning
Udarbejdelse af skøde og tingslysning heraf samt udarbejdelse af refusionsopgørelse

4.400
 

5.500
 

Berigtigelse, rådgivning og møde.
Gennemgang af købsaftale med tilhørende bilag og efterfølgende rådgivningsmøde, samt udarbejdelse af bemærkninger. Tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse.

6.800
 

8.500
 

Berigtigelse og rådgivning
Gennemgang af købsaftale med tilhørende bilag og efterfølgende udarbejdelse af bemærkninger. Tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse. 

5.600
 

7.000
 

Købsaftale uden berigtigelse
På ubebygget grund, ejendom eller lejlighed.      

4.500
 

5.625
 

Købsaftale med berigtigelse og refusionsopgørelse
På ubebygget grund:

Villa/lejlighed:

 

7.000

7.500

 

8.750

9.375
 

Diverse sager:

Tingslysning af skifteretsattest:
 

Aflysning af tinglyst dokument, priser fra:
 

Selskabstiftelse, ApS priser fra:
 

Lejekontrakt med rådgivningsmøde, priser fra:
 

Anfordringsgældsbrev:
 

Tilbagekaldelse af testamente:
 

1.200
 

1.500
 

1.200
 

1.500
 

4.000
 

5.000
 

4.500
 

5.625
 

1.000
 

1.250
 

1.200
 

1.500
 

Årlig afdragsordning ved inkasso:
Registrering, kontering, bogføring pr. mdr.
+ pr. rykkerbrev
 

500

100

 

625


 

Testamente med rådgivningsmøde:
 

2.800
 

3.500
 

Ægtepagt med rådgivningsmøde:
 

3.500
 

4.375
 

Testamente og ægtepagt, priser fra:
 

Arveafkaldserklæring:
 

Fremtidsfuldmagt - priser fra, uden møde:
 

6.875
 

5.500
 

1.250
 

1.000
 

1.000
 

1.250
 

Fremtidsfuldmagt - priser fra, med møde:
 

Samtykkeerklæring til udskiftet bo:
 

1.500
 

1.875
 

600
 

750
 

Variable priser - Afregnes efter medgået tidsforbrug
Timetakst advokat:

 

2.000
 

2.500
 

bottom of page