top of page

Ægtefællesammenføring - De primære betingelserHvis du vil ansøge om ægtefællesammenfæring med ægtefælle eller fast samlever i Danmark, skal du og din ægtefælle/samlever opfylde en række krav og betingelser. Ægtefællesammenføring er en kompleks proces, og hos Engelbrecht Advokatfirma er vi dedikerede til at hjælpe jer med at navigere gennem hele processen. Vi forstår, at reglerne om familiesammenføring ændrer sig løbende, og at det kan være udfordrende at opfylde betingelserne.

Alle betingelser for ægtefællesammenfæring, kan findes på nyidanmark.dk, men de primære betingelser, som Udlændingestyrelsen lægger vægt på er, at:


1.I skal have et gyldigt ægteskab eller fast samliv

a. Ægteskabet skal være gyldigt efter dansk ret

      i. Dette betyder, at I begge fysisk skal have været til stede under vielsen, at ægteskabet ikke må være indgået ved stedfortræder og at I begge skal være fyldt 18 år på tidspunktet for vielsen

b. Ved fast samliv forstås, at I skal have boet sammen i mindst halvandet år på fælles adresse

  i. Dette krav kan dog i visse tilfælde fraviges. Kontakt Advokatfirmaet Engelbrecht for at høre nærmere herom.    


2.  Ægteskabet eller samlivet skal være indgået efter jeres eget ønske

a.  Ved vurdering af dette krav, lægger myndighederne blandt andet vægt på jeres personlige kontakt forud for ægteskabets indgåelse, jeres alder og ægteskabets varighed.


3.  Ægteskabet eller samlivet ikke må være indgået kun for at få opholdstilladelse

a.  Udlændingestyrelsen kan træffe afgørelse om, at ægteskabet er et pro forma-ægteskab, hvis Udlændingestyrelsen afgør, at ægteskabet eller samlivet er etableret med det afgørende formål, at ansøger opnår opholdstilladelse.

b. Udlændingestyrelsen vil ved deres vurdering af om ægteskabet er et pro forma-ægteskab, blandt andet lægge vægt på

  i. hvor længe I har boet sammen på en fælles bopæl,

  ii. om I kan kommunikere på samme sprog,

iii. om der foreligger en væsentlig aldersforskel mellem jer,

  iv. jeres relation før ægteskabet eller samlivet,

  v.  om I har børn sammen.

c. Det skal dog understreges, at Udlændingestyrelsen foretager en konkret og individuel vurdering i sager om pro forma-ægteskab, og at der ikke nødvendigvis bliver truffet afgørelse om pro forma-ægteskab, hvis der eksempelvis foreligger en væsentlig aldersforskel


4. I skal begge være mindst 24 år

a. I skal begge som udgangspunkt mindst være 24 år – dette er også kaldt 24-års reglen.

b. Kravet kan i særlige tilfælde fraviges. Kontakt Advokatfirmaet Engelbrecht for at høre nærmere om hvornår kravet hertil kan fraviges.

 

5. I skal begge opfylde integrationskravet

a. Udlændingestyrelsen har opstillet en række krav til både ansøger og den herboende ægtefælle/samlever. Disse krav kaldes integrationskravene, og der er normalt et krav om, at I tilsammen skal opfylde 4 ud af 6 integrationskrav.

b. Kravene omfatter blandt andet bestået danskprøve, fuldtidsarbejde og uddannelse.


6. I skal begge deltage aktivt i ansøgerens danskuddannelse og integration

a. I skal begge erklære, at I aktivt vil deltage i ansøgerens (og evt. medfølgende børns) danskuddannelse og integration i Danmark. Dette erklærer I ved at udfylde hver jeres erklæring i ansøgningsskemaet, som kan findes på nyidanmark.dk.

Som det fremgår ud af ovenstående betingelser, er det ikke alle persongrupper, som kan søge familiesammenføring, og Udlændingestyrelsen træffer afgørelse ud fra en række krav og betingelser, som skal være opfyldt.


Hos Advokatfirmaet Engelbrecht vil vi tidligt i forløbet vurdere om du og din partner opfylder betingelserne for familiesammenføring, og vi vil undersøge gældende undtagelser og fravigelser.


Advokatfirmaet Engelbrechts ekspertise består blandt andet i:

1. Kendskab til gældende lovgivning: Hos Advokatfirmaet Engelbrecht er vi opdaterede med de seneste ændringer og gældende ret i udlændingeloven, og vi vil sikre, at din sag håndteres i overensstemmelse hermed

2. Rådgivning: Vores erfarne team vil rådgive dig gennem hele processen, så du føler dig tryg og løbende informeret.

3. Effektiv sagsbehandling: Vi sikrer en effektiv sagsbehandling, hvor du løbende vil blive holdt opdateret, så du altid er orienteret om hvor langt vi er med din sag.

Vi vil bistå dig med ansøgningsprocessen og indgive din ansøgning om familiesammenføring til Udlændingestyrelsen. Vi vil endvidere stå for al korrespondance med Udlændingestyrelsen vedrørende din sag om familiesammenføring.


Hvis du meddeles afslag på familiesammenføring, vil vi også tilbyde dig, at hjælpe dig med udarbejdelse og indgivelse af klage over Udlændingestyrelsens afgørelse til Udlændingenævnet.

 

Denne artikel er forfattet af

Dalja Saleh, jurist 

139 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page