top of page

Charlotte Engelbrecht

Advokat (L)


Specialer

- Arv og dødsbo

- Lejeret

- Familieretssager

- Heste & Jura

- Strafferet

- Testamente 

- Tvangsfjernelser

- Entrepriseret

- Landbrugsret

Profil

Charlotte har tidligere været ansat hos Anklagemyndigheden, på Københavns Universitet samt hos Kriminalforsorgen, og har således et bredt kendskab til straffesager, herunder mødegivning i retten. ​Hun arbejder også inden for flere civilretslige områder, herunder særligt familieret, lejeret og dødsboer, hvor hun behandler såvel privat skiftede boer som bobestyrerboer.


I civile sager har Charlotte stor erfaring med proceduresager særligt inden for boligretten og familieretten. ​Endelig har Charlotte et særligt kendskab til landbrugsret og hestesager, idet Charlotte blev bachelor på Landbohøjskolen i 2006 som agronom, og er desuden en erfaren hesteavler. Hun har tillige stor erfaring indenfor ejendomshandler, hvor særligt landbrugsejendomme har hendes interesse.


​​Tillidserhverv:

Advokat for lejernes LLO

Bestyrelsesmedlem i Advokatvagten i Præstø

Lejerrepræsentant ved Beboerklagenævnet i Køge Kommune

Optaget på listen over advokater der varetager sager i Ungdomskriminalitetsnævnet 

Medlem af mærkeordning Trygt Boskifte​​

Medlemskaber

Advokatsamfundet

Advokatforeningen i Nykøbing Falster Retskreds

Danske Advokater 

GreveSolrød Erhvervsforening

Handelsstandsforeningen, Præstø

Handelsstandsforeningen, Sakskøbing

Landsforeningen af forsvarsadvokater

Sakskøbing håndværker og industriforening

Vordingborg Erhvervsforening

21 68 23 42

Charlotte Engelbrecht
bottom of page