top of page

Læs mere her

Skilsmisse

Separation og skilsmisse søges hos Familieretshuset, hvor I via Familieretshusets hjemmeside (www.familieretshuset.dk) kan hente ansøgningsblanketter. Her findes også en vejledning til, hvordan I udfylder ansøgningen. Det er også muligt at udfylde og indsende ansøgningerne online og underskrive med NemID.

Underskriver I begge ansøgningen og erklærer, at I er enige om vilkårene og ikke ønsker møde i Familieretshuset, kommer separations- og/eller skilsmissebevillingen som hovedregel automatisk med posten. I har mulighed for at blive direkte skilt, hvis I er enige om det, og ikke har børn under 18 år. Har I børn under 18 år, kan I blive direkte skilt dog med en refleksionsperiode på 3 mdr. Dog kræver det at I begge er enige om skilsmissen.

I har også mulighed for at blive skilt direkte, selvom I er uenige. Dette kan f.eks. være pga. utroskab eller vold i hjemmet.


Vilkårsforhandling i Familieretshuset

Hvis I ikke er enige om at blive separeret eller skilt, eller hvis I ikke er enige om vilkårene, skal I deltage i det, der hedder en vilkårsfor -handling. Det er et møde i Familieretshuset, hvor I får vejledning, og hvor reglerne gennemgås. I de fleste tilfælde oplever vi, at ægtefællerne når frem til en aftale efter en vilkårsforhandling.

I tilfælde hvor der ikke opnås enighed, sender Familieretshuset sagen til byretten, hvor en dommer bestemmer vilkårene for separationen eller skilsmissen. I bliver stadig separeret eller skilt, men det tager længere tid. Selve vilkårsforhandlingerne handler om at nå til enighed om separation og/eller skilsmisse, om der skal betales ægtefællebidrag til den anden og eventuelt hvor længe, samt hvis i bor i en lejelejlighed/andelsbolig om hvem der skal fortsætte med at blive boende.


Hvorfor skal jeg vælge en skilsmisseadvokat?

En skilsmisseadvokat kan være nødvendig, hvis den ene ægtefælde nægter at underskrive ansøgningen om separation eller skilsmisse, eller hvis i ikke kan blive enige om vilkårene, så sagen skal for retten. 

I forbindelse med din skilsmisse, kan en skilsmisseadvokat væreganske behjælpelig, hvis du har spørgsmål, der vedrører din ret til f.eks. at fortsætte lejemålet af din bolig, eller om du har krav på ægtefællebidrag og evt., hvad der vil anses som et rimeligtbeløb og hvor længe din ægtefælle skal betale. Dette er især relevant, hvis der har været stor forskel på jeres indtægter. En skilsmisseadvokat kan også hjælpe dig, hvis du har børn, og Iikke kan blive enige om forældremyndighed, samvær og andre vilkår.


Børn og skilsmisse

Som udgangspunkt får I fælles forældremyndighed, og er dermed begge økonomiske og personlige værger for jeres fælles barn/børn. Forældremyndigheden kan overføres til den ene ved aftale eller ved dom, hvis forholdene er alvorlige nok. Ansøgning indsendes til Familieretshuset, der herefter vurderer, om forholdene er af en sådan karakter, at forældremyndigheden skal overføres, ligesom begge forældre skal være enige om overførelsen. 

Er forældrene ikke enige, henviser Familieretshuset sagen til Retten med henblik på en domsafgørelse af spørgsmålet. Både Familieretshuset og Retten har mulighed for at indhente supplerende oplysninger om forældrene og  barnet. 

Der kan indhentes børnesagkyndige erklæringer, udtalelser fra skoler og fritidsordningersamt gennemføre forældreegnethedsundersøgelser. Du bør kontakte en skilsmisseadvokat, hvis I er uenige om børnene. Er I ude af stand til at tale med hinanden, kan det også værenødvendigt at tage en advokat med til mødet i Familieretshuset. Hvis en af jer nægter at følge Familieretshusets anbefalinger om, hvad der skal ske med børnene, kan den anden part anmode om, at sagen sendes videre i retten. Retten vil herefter træffe en afgørelse.

Så længe I ikke har en løsning på børnenes situation, bør I aftale en midlertidig ordning, som I begge skriver under på. Kan I ikke selv blive enige, kan Familieretshuset træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for jer, indtil beslutningen om forældremyndighed, bopæl eller samvær er endeligt afgjort. Har du ikke en underskrevet samværsordning, kan du ikke få hjælp fra fogedretten til at få udleveret dine børn.


Vi anbefaler

At du rådfører dig med en advokat, hvis din ægtefælle nægter at underskrive ansøgningen om separation eller skilsmisse. Desuden kan en skilsmisseadvokat hjælpe dig, hvis I har børn og ikke kan blive enige om vilkårene omkring dem.

bottom of page