top of page

Forældremyndigheds- og bopælssager

Læs mere her

Forældremyndigheds- og bopælssager

Når I har fælles forældremyndighed, skal I blive enige om de store spørgsmål i barnets liv. Barnets navn, religion, skoleretning og bopæl er eksempler på ting, I skal være enige om. Hvis I har store samarbejdsvanskeligheder kan det give anledning til, at den fælles forældremyndighed bliver taget op til revision. Barnet vil næsten altid blive fanget i forældrenes konflikt – og det kan føre, til at retten vurderer, at I ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Hvis det er tilfældet, skal den, som barnet er mest knyttet til, have forældremyndigheden alene.

I skal sammen beslutte, hvor barnet så skal bo. Den af jer, som barnet bor hos, er bopælsforælder, den anden er samværsforælder. Bopælsforælderen har nogle rettigheder over barnet, som den anden forælder ikke har del i – blandt andet retten til at flytte med barnet, blot den anden forælder informeres seks uger før. Den anden forælder kan så nå at starte en bopælssag, hvis der er uenighed om flytningen.I skal dog stadig være enige om andre væsentlige beslutninger om barnets liv – medicinske indgreb, valg af skoleretning og videreuddannelse, religion, navnevalg, pas og flytning udenfor landets grænser og andet.

Fuld forældremyndighed 

Har du forældremyndigheden alene, træffer du alene beslutning om barnets forhold. Du behøver ikke inddrage den anden forælder i beslutningerne. Du er barnets værge og har ansvaret for dets økonomiske forhold. Kun den forælder, der har fuld forældremyndighed, har ret til at få alle papirer at se og indsigt i alle dokumenter fra myndighederne. Et barn kan ikke bortadopteres, uden at den anden forælder høres. Den anden forælder skal selvfølgelig stadig betale børnepenge, selvom du har forældremyndigheden alene.

Fuld forældremyndighed indebærer f.eks., at du skal sørge for mad, tøj, bolig, religion, navn, skole, og generelt alt der har betydning for barnet.

Ingen del i forældremyndighed

Selvom du ikke får forældremyndighed over dit barn, har du stadig rettigheder. Du har ret til samvær og ret til at blive orienteret om barnets forhold fra forskellige institutioner. Du har også ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis skolen eller børneinstitutionen opbevarer dem. De må ikke udlevere fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Dog kan alle institutioner m.v. nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis de antager, at det kan være til skade for barnet.

Forældre uden del i forældremyndigheden har ikke længere ret til at blive orienteret om og deltage i generelle sociale aktiviteter i barnets institution eller på barnets skole. Du kan selvfølgelig stadig blive orienteret om og deltage i aktiviteterne, hvis du aftaler det med den anden forælder. Det er fra denne forælder, at du skal have besked om eventuelle arrangementer.

Uenighed om barnets bopæl

Har du forældremyndigheden alene, bor barnet hos dig. Har I fælles forældremyndighed, skal I sammen beslutte, hvor barnet skal bo. Den af jer, som barnet bor hos, er bopælsforælder, den anden er samværsforælder.

Er I uenige om barnets bopæl, kan I komme til et vejledende møde i Familieretshuset. Hvis I stadig ikke er enige om bopælen, afgør Retten, hvor barnet skal bo. Udgangspunktet for Rettens beslutning er, hvad der er bedst for barnet - og beslutningen vil oftest være, at det er bedst for barnet at bo hos den forælder, der har været barnets primære omsorgsperson. Det kan være jer begge – og så må retten gå et spadestik dybere og få undersøgt, hvad der samlet set er bedst for barnet.

Retten lægger oftest vægt på en vurdering af, hvor god den enkelte forælder vil være til at opfylde barnets behov, f.eks. med kontakt til den anden forældre. Desuden lægger Retten også vægt på, hvad barnet selv vil. Jo ældre barnet er, des mere vægter barnets vilje.

Vores erfaring      

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht er forældremyndighedssager og bopælssager et af vores helt særlige speciale områder.

                             

Vi fører mange sager om forældremyndighed og bopælssager, vi hjælper vores klienter lige fra sagens start, samt i byretten og- eller statsforvaltningen, og vi har også ført sager i landsretten.

Charlotte Engelbrecht har stor erfaring indenfor det familieretlige område, og hun gør alt for sin klient. Kontoret har endvidere flere års erfaring med behandling af forældremyndigheds– og bopælssager, og kan bidrage med stor viden indenfor disse områder.

bottom of page