top of page

Læs mere her

Bodeling

Når I skal skilles, ophører jeres formuefællesskab. Det betyder, at I skal dele jeres fælles værdier og gæld imellem jer. Hvis I har lavet en ægtepagt, som giver den ene eller jer begge særeje over særlige ting eller formuer, skal de værdier trækkes ud af boet, inden det gøres op og deles.

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at jeres formuefællesskab ikke ophører den dag i flytter fra hinanden, men den dag Familieretshuset modtager en anmodning om separation eller skilsmisse fra én af jer.

Hvordan foregår bodelingen? 

Som udgangspunkt kan i godt selv foretage bodelingen, dog skal I lave en skriftlig aftale, som I begge skal underskrive. Hvis jeres bo er komplekst eller af en vis størrelse, anbefaler vi, at I søger hjælp hos en advokat.

Som udgangspunkt anbefaler vi, at I med hjælp fra en advokat får udarbejdet en bodelingsoverenskomst, der sammen med en boopgørelse viser, hvordan I deler jeres aktiver og passiver. Bodelingsoverenskomsten skal underskrives af jer begge og sikrer, at aftalen om bodeling ved skilsmisse er bindende, og at I undgår uoverensstemmelser på et senere tidspunkt.

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan sagen indbringes for Skifteretten. Skifteretten vil indkalde til møde, hvor uoverensstemmelserne vil forsøges løst. Hvis der fortsat er uenighed, vil Skifteretten henvise sagen til en bobehandler, som er en erfaren familieadvokat, som vil vejlede jer. Hvis i fortsat ikke kan blive enige, vil bobehandleren opfordre til, at der anlægges sag om uoverensstemmelsen.

Anlægges sagen ikke, udarbejder bobehandleren et udkast til en boopgørelse, og sender den til Skifteretten. Har I indsigelser mod boopgørelsen, skal I sende dem til Skifteretten senest 4 uger efter, I har modtaget den.

Hvilke aktiver og passiver indgår i bodelingen?

Som hovedregel omfatter formuefællesskabet alt, hvad I ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver. Der er dog en række undtagelser til denne hovedregel, herunder f.eks. særeje, genstande der er til personlig brug, personlig erstatning, rimelige pensionsrettigheder mv.

Der findes dog en række undtagelser til de ovennævnte undtagelser. f.eks. vil et udbetalt beløb fra en pensionsopsparing, som bliver brugt til at købe et aktiv, anses som miste deres karakter som pensionsopsparing, og derved indgå i formuefællesskabet.

Hos advokatfirmaet Engelbrecht tilbyder vi en stor erfaring indenfor skilsmisse– og bodelingssager.

Deling af pension

Som nævnt ovenfor kan en pensionsopsparing indgå i bodelingen. I praksis skal det vurderes om en pensionsopsparing er rimelig i forhold til, hvad der er normalt indenfor dit fag og uddannelsesniveau.

Hvis i er uenige, så skal Skifteretten tage stilling til, hvorvidt en pensionsopsparing er rimelig, eller om den er urimelig.

Som et led i formuedelingen kan der også ske en fællesskabskompensation, som bl.a. dækker over, hvis den ene af jer har foretaget en mindre pensionsopsparing end hvad der svarer til en rimelig pension, eller hvis ægtefællen af hensyn til familien eller ægtefællen har været uden for arbejdsmarkedet.

Hvis ægteskabet har varet mere end 15 år, er der mulighed for en rimelighedskompensation, hvis du som følge af skilsmissen bliver stillet urimeligt, og hvis der er stor forskel på jeres pensionsopsparinger.

Bodelingen i praksis

Eksempel på deling af positiv bodel: M og H skal separeres. M ejer netto værdier til 1 mio. kr. H ejer netto værdier til 2 mio. kr. Hver part får 1,5 mio. kr.

                             

Eksempel på deling ved negativ og positiv bodel:M og H skal separeres. M har en negativ formue med 1 mio. kr. H har en positiv formue på 2 mio. kr. M beholder sin negative formue. H’s positive formue lige deles. M ender således samlet ud med 0 kr. H med 1 mio. kr.

Deling af pension i praksis

Normalt vil en deling af en pensionsopsparing ske ved kontant udbetaling til din ægtefælle, eller ved at kompensere ham/hende i bodelingen.

Hvis du ikke har mulighed for en kontant udbetaling, kan du afdrage på beløbet i op til 5 år. Dette vil typisk kunne lade sig gøre, hvis din formue er bundet i en virksomhed, som også er dit indtægtsgrundlag.

Som en sidste mulighed kan du overdrage konkrete pensionsordninger til din ægtefælle, så der sker kompensation.

Vi anbefaler

At I tager stilling til hvordan I ser, at boet skal deles, og søger råd hos en skilsmisseadvokat. Dette vil sikre, at der ikke er omstændigheder, som en af jer ikke kender til.

bottom of page