top of page

Køb og salg af virksomheder

Skal vi hjælpe med din sag?

Køb og salg af virksomheder

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med overdragelse af virksomheder.

 

Her har vi en helhedsorienteret vinkel og tilbyder derfor ikke kun bistand til de juridiske aspekter i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten og den løbende håndtering og planlægningen af transaktionsprocessen, men rådgiver også om de forretningsmæssige forhold gennem hele forløbet, så du sikres den bedste løsning.

 

Der er mange muligheder som man bør overveje ved virksomhedskøb, herunder om der skal være tale om køb af hele virksomheden f.eks. også varelager, goodwill og knowhow eller om man i stedet bør overveje delvist køb i form af aktiver uden goodwill. Der kan også blive spørgsmål vedrørende overtagelse af den købte virksomheds aftaler, f.eks. leasingaftaler eller aftaler vedrørende kundekartoteker.

 

Skat

Særlige forhold gør sig også gældende, når det kommer til beskatning i forbindelse med virksomhedskøb og virksomhedssalg, hvor det er vigtigt at være på forkant med reglerne, således at man sikres den mest optimale beskatning af virksomheden og også således, at man ikke risikerer bøder.

 

Dertil har det betydning hvilken struktur, der er tale om for begge virksomheder, hvor andre forhold gør sig gældende for f.eks. A/S selskaber end for enkeltmandsvirksomheder.

 

Finansiering

Ved virksomhedskøb kan det også blive nødvendigt med finansiering, og her kan vi hjælpe dig og din virksomhed til at opnå de bedste vilkår for jeres handel, og sørge for at den struktureres optimalt til jeres behov. Her er det relevant at overveje konkrete finansieringsmuligheder, hvor der ofte vil være muligheder både for intern og ekstern finansiering.

Ved overvejelser om ekstern finansiering har vi også et stort netværk af erhvervsrelationer til rådighed, så vi kan bistå jer bedst muligt.

 

Konkurrenceloven og fusionskontrol

Både ved virksomhedskøb og fusioner er reglerne om fusionskontrol også vigtige at være på forkant med.

Her fastsætter Konkurrenceloven visse regler for fusioner og overdragelser der skal sikre at konkurrencen ikke forvrides, hvilket bliver særligt vigtigt at overveje, hvis man påtænker fusioner og køb inden for samme branche, og især ved konkurrerende virksomheder på områder, hvor der i forvejen er få udbydere.

Efter en virksomhedsoverdragelse kan det også blive nødvendigt at vurdere eventuelle mangler og hvordan man bedst muligt varetager sine rettigheder gennem mangelsbeføjelser.

Her er det vigtigt at man er sikker på, at der foreligger en mangel, før man udøver beføjelser, idet man hæfter for uberettiget udøvelse af mangelsbeføjelser. Særlig vigtigt bliver mangelsbedømmelsen hvis man overvejer, om der kan være tale om en væsentlig mangel, der kan være hæveberettiget. 

bottom of page