top of page

Insolvens og rekonstruktion

Skal vi hjælpe med din sag?

Insolvens og rekonstruktion

Selv de dygtigste erhvervsdrivende kan fra tid til anden, blive ramt af solvensproblemer. Selv om det at antage advokatassistance kan virke underligt, når midlerne er knappe, kan det i situationen være de bedste penge virksomheden nogen sinde har brugt.

 

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht har vi erfaring inden for insolvens og rekonstruktion, hvorfor vi kan bidrage med behandlingen af alle typer af solvensproblemer.

 

Konkurser skyldes ofte at kriseramte virksomheder ikke reagerer i tide på likviditetsproblemer. Mange af disse konkurser kunne muligvis være reddet, hvis der tidligere var blevet sat ind med en struktureret plan.

 

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht hjælper vi med at finde konkrete løsninger, hvis din virksomhed rammes af likviditetsproblemer og får svært ved at betale de løbende udgifter.

 

Rekonstruktion

Vi bistår eksempelvis med gennemførelse af rekonstruktioner og i tilfælde af konkurs, bistår vi også gerne som kurator for at sikre den mest hensigtsmæssige realisering af boets aktiver. Her er købmandskab også væsentligt, og vi har i den forbindelse et solidt netværk, der gør os i stand til at afsætte jeres aktiver optimalt.

Hvornår kan man blive insolvent?

I dansk ret er insolvensbegrebet det forhold, at virksomheden ikke længere kan betale sine løbende forpligtelser. Det er derfor virksomhedens kreditorer som kan søge at erklære virksomheden konkurs. Her kan det være en fordel for virksomheden selv at begære en rekonstruktionsbehandling for at forsøge at opnå en aftale med kreditorerne om afvikling af gælden, som kan lade virksomheden forsætte efterfølgende. Her kan det være essentielt, om man kan opnå en frivillig akkord med kreditorerne. Selve udarbejdelsen af rekonstruktionsforslaget skal netop udarbejdes af virksomheden selv, hvorfor det her er vigtigt at have professionel rådgivning til rådighed, også når der skal forhandles med kreditorerne om akkorder og laves en realistisk plan for afvikling af gælden.

 

Insolvens med positiv kapital

At insolvens stilles lig med ikke at kunne dække sin løbende forpligtelser, betyder også at selv virksomheder hvis aktiver faktisk overstiger deres samlede forpligtelser, kan blive insolvente.

 

Det betyder at det er vigtigt at håndtere den type situation, hvor der er en positiv kapital, korrekt, idet virksomheden muligvis kan forsætte efterfølgende. Rekonstruktion kan også være et vigtigt værktøj til at opnå de rigtige aftaler med kreditorerne om afvikling eller forholdsmæssig nedsættelse af gælden, således at virksomheden kan køre videre. Der kan også her blive spørgsmål om ledelsens rolle og eventuelt ledelsen ansvar.

 

Gennem vores erfaring inden for insolvensretten, kan vi endvidere også bistå med behandlingen af konkurskarantænesager, frivillige akkordordninger og sanering af erhvervsmæssig gæld.

bottom of page