top of page

Bestyrelsesarbejde

Skal vi hjælpe med din sag?

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af en virksomhed/forening. Her er medlemmerne af bestyrelsen kollektivt ansvarlige for driften, selv ved mindre frivillige foreninger.

 

Dette betyder at medlemmerne kan blive personligt ansvarlige både juridisk og økonomisk for de beslutninger som bestyrelsen tager. Det er derfor vigtigt at der udarbejdes retningslinjer for beslutninger og driften, således at man sikrer sig at bestyrelsesarbejdet foretages på hensigtsmæssig og ansvarlig vis.

 

Bestyrelsesvedtægter

Både for virksomheder og foreninger er det vedtægterne herom, der er styrende for bestyrelsens funktionsmåde. I vedtægterne kan man f.eks. Bestemme, hvordan bestyrelsen vælges og genvælges, samt hvor ofte dette gøres.

 

Det kan også her bestemmes hvordan der tages beslutninger, altså hvordan afstemninger foregår. Samtidig kan det også her bestemmes hvem der har ret til at sidde i bestyrelsen og hvem der kan vælges hertil. Det er således vigtigt for en bestyrelses funktion, at vedtægterne udarbejdes på hensigtsmæssig vis, så bestyrelsen kan fungere optimalt.

 

Vi kan her rådgive jer både juridisk og forretningsmæssigt om, hvordan man kan organisere bestyrelsesarbejdet og dens vedtægter optimalt til jeres behov. Vi hjælper således med at skræddersy jeres vedtægter efter individuelle behov.

 

Samtidig kan vi rådgive i forhold til bestyrelsens ansvar for beslutninger og hvilke forhold man bør være særligt opmærksom på i beslutningstagningen.

Ansvarsforsikring

Det kan også være relevant som bestyrelsesmedlem at overveje ansvarsforsikring, idet enhver form for bestyrelsesarbejde, også ulønnet og frivilligt, kan medføre erstatningsansvar for fejl. Vi kan her hjælpe jer med at finde den rigtige forsikringsdækning, så I trygt kan udføre jeres arbejde som bestyrelse.

 

Deltagelse i bestyrelsesarbejde

Vi tror også på, at den bedste bestyrelse er sammensat med de kompetencer, som der er behov for, for at styre virksomheden i den bedste retning.

Vi tilbyder i den forbindelse at deltage i virksomhedens bestyrelse, og kan herigennem bidrage, ikke kun med vores juridiske kompetence, men også vores forretningsforståelse og strategiske indsigt.

 

Vi kan hjælpe med at sikre at virksomheden altid overholder den omskiftende regulering, samt at virksomheden opnår sine forretningsmæssige mål.

 

En aktiv forskel for virksomheden

Når vi deltager, søger vi at gøre en aktiv forskel for virksomheden, derfor arbejder vi med et øje for fremtiden, og sætter os altid ind i virksomhedens mål og ambitioner, samt drift og aktiviteter, således at vi gennem vores rådgivning kan hjælpe til at sikre en sund og stabil virksomhed.

 

Vi deltager dermed som en rådgivende forretningspartner, der kan hjælpe ved mange af de væsentlige forretningsmæssige beslutninger, som virksomheden træffer, udover blot det juridiske aspekt..

bottom of page