top of page

Ansættelsesret

Skal vi hjælpe med din sag?

Ansættelsesret

Ansættelsesret er et område i løbende udvikling og med stigende regulering, det er derfor en vigtig forudsætning for virksomhedens drift, at de løbende er opdaterede på ændringer, så der ikke opstår forstyrrelser driften. Det kan vi netop hjælpe dig og din virksomhed med. 


Der kan her være mange udfordringer som man må forholde sig til, f.eks. forholdet til fagforeninger og håndtering af forholdet til tillidsrepræsentanter, samt medarbejderrepræsentation gennem samarbejdsudvalg, som er obligatorisk for virksomheder over en vis størrelse.


​Særligt kan der opstå udfordringer ved virksomhedsoverdragelse, hvor det er vigtigt at håndtere forholdet mellem forskellige overenskomster korrekt, således at man ikke står med forpligtelser ift. flere overenskomster for samme medarbejdergrupper. 


Overenskomster

Det kan også være nødvendigt at forhandle eller genforhandle overenskomster, og denne proces kan vi hjælpe jer igennem, således at opnår de bedste forudsætninger for virksomhedens drift. 


Hvis virksomheden har brug for at outsource funktioner, er det både for outsourcing til indenlandske og udenlandske virksomheder vigtigt at være på forkant med håndtering af overenskomster og for udenlandsk outsourcing bliver forholdet til international ret også vigtigt. 


Hvis virksomheden har brug for vikarer, er der også her særlige forhold, der gør sig gældende, b.la. med hensyn til  forholdet mellem vikar bureauets overenskomst og virksomhedens egen overenskomst. Alt dette og mere kan vi bistå med gennem vores rådgivning.​


Deltidsansatte

Samtidig fastsætter EU regler vedrørende deltidsansatte, hvor der f.eks. er krav om ligebehandling i forhold til en sammenlignelig fuldtidsansat for lønvilkår, men også for enhver anden form for rettighed eller gode, men dog forholdsmæssigt til arbejdstiden, hvilket i praksis kan være en udfordring at håndtere. For brug af tidsbegrænset ansættelse er det også vigtigt at håndtere forholdet korrekt, f.eks. når det kommer til forlængelser af ansættelsen eller hvis man ønsker at tilbyde en ubegrænset ansættelse. 


Helhedsorienteret rådgivning

Vi tilbyder helhedsorienteret rådgivning. Vi bistår derfor med at navigerer i gældende regler på området for ansættelser og vilkår. Desuden bruger vi vores helhedsorienterede tilgang til at sikre, at virksomheden får en skræddersyet løsning der passer til virksomhedens virkelighed. 


Gennem vores rådgivning søger vi at håndtere alle de relevante problemstillinger der kan opstå, i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og eventuelle ansættelsesafdeling. 


Vi kan eksempelvis bistå med udarbejdelse af ansættelseskontrakter, direktørkontrakter, konkurrence- og kundeklausuler, tvistløsning, udarbejdelse af personalepolitikker og hjælp til, hvordan man bedst håndterer de svære situationer, som kan opstå.


​Virksomhedsoverdragelse

Vi står også klar til at bistå med overgangen, ved køb eller salg af virksomheder og gennemgår virksomhedens ansættelsesretlige forpligtelser, således at processen kan foregå gnidningsfrit, herunder når der er behov for ændring af eksisterende aftaler. 


Såfremt du eller din virksomhed for brug for at føre sager vedrørende ansættelsesvilkår og -forhold, fører vi gerne sager på dine vegne for arbejdsretten, og dertil også sager ved faglig voldgift hvis der er en overenskomst.bottom of page