top of page

ANSVARSBEGRÆNSNING

Advokatfirmaet Engelbrechts ansvar har en række begrænsninger. Du kan læse mere om begrænsningerne her:

ANSVARSBEGRÆNSNING

Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste og goodwill, image m.m.Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som vi har henvist kunden til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med kunden, har overladt dele af opgavens løsning til.Vi er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelser med dansk rets almindelige regler.Advokatfirmaet Engelbrecht anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

bottom of page