top of page

Retssager og tvister

Læs mere her

Retssager og tvister

Almindelige domstoleRetssager kan grundlæggende opdeles i civile sager og straffesager. Ved straffesager sker der tiltale gennem anklagemyndigheden, og står man over for en sådan tiltale, er det vigtigt at have den rigtige juridiske rådgivning.

Ved civile sager startes sagen af en stævning, og grundlæggendeforholder retten sig til de påstande og modpåstande som parternehar, altså det de er uenige om. Det være sig i eller uden for aftaleforhold mellem virksomheder såvel som private. Her er det vigtigt at have et solidt juridisk fundament, således at man kan fremføre de rigtige påstande, der kan støtte ens sag. Alt dette og mere kan vi hjælpe med gennem vores rådgivning.

Sager kan føres ved de almindelige domstole som er byretterne, Østre– og Vestre Landsret og Højesteret, men der er også specielle domstole som Sø– og Handelsretten og Arbejdsretten, som fungerer anderledes. Visse kendelser ved domstolene kan kæres og de fleste sager kan ankes, og disse processer er også vigtige at kende til.


Voldgift

Dertil kan sager efter aftale mellem parterne føres ved voldgift, som er en særlig proces, der ikke går igennem domstolene. Her har parterne mulighed for at udpege dommere hver i sær, og kan vælge personer med særlig sagkundskab, hvilket kan være en fordel i erhvervssammenhæng, hvor der kræves teknisk specialviden.

Samtidig er processen mere fri og sagsomkostningerne er ofte samlet set lavere, men afgørelserne kan ikke ankes gennem det almindelige domstolssystem og kan kun tilsidesættes, hvis de fremstår som væsentligt materielt ukorrekte. Det er dog en ofte benyttet proces i visse erhverv, bl.a. entreprise, og det giver også mulighed for at holde processen privat, såledesat offentligheden ikke kan få indblik heri.


Inkasso

Har man penge til gode hos en virksomhed eller privatperson, kan man også vælge at anlægge en fogedsag, hvilket sker gennem en proces, hvori der udarbejdes et betalingspåkrav efter et fast skema, for mindre krav under 100.000 kr. hvor det ikke forventes at skyldner vil have indsigelser.

Her er det vigtigt, at man kender formkravene og regler ift. rykkerskrivelser, renter og inkassoomkostninger, således at man kommer hurtigt igennem sagsbehandlingsprocessen og får anerkendt sit krav. Herefter er der også en proces i forhold til, når der skal gøres udlæg for kravet. Vi kan her hjælpe med at navigere i systemet og de forskellige procedurer som gør sig gældende f.eks. ift. anlæggelse af sager.


Procesrisiko

Hvis du eller din virksomhed står over for en tvist der ikke kan løses ved forhandling, og hvor I overvejer at anlægge sag eller er i tvivl om I kan gøre et krav gældende, så står vi klar til at ydejuridisk bistand. Vi repræsenterer klienter inden for alle aspekter af erhvervslivet og fører voldgiftssager samt retssager i Højesteret, Østre- og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten og byretterne.

Vi kan samtidig tilbyde strategisk og juridisk rådgivning, således at I kan få mulighed for at vurdere de fordele og ulemper der kan være ved sagsanlæg, og vi rådgiver her med henblik på at give jer et billede af det mest sandsynlige udfald af den sag, I overvejer og den procesrisiko, der vil være ved søgsmålet. På den måde kan vi yde juridisk bistand af høj kvalitet, både når iovervejer at anlægge et søgsmål, samt i det tilfælde at en anden virksomhed eller person retter et krav mod jer.

bottom of page