top of page

Læs mere her

PTSD

PTSD (eng. postraumatic stess disorder) eller på dansk posttraumatisk stresslidelse, er en psykisk sygdom, som kan optræde for personer i perioden efter at denne er blevet udsat for eller været vidne til en livstruende og/eller katastrofal hændelse eller ulykke. Sygdommen kommer til udtryk ved at den skaber stress hos den udsatte. Dette sker gennem intensivt ubehag, som fremkommer i situationer, som minder den udsatte om hændelsen, der forårsagede sygdommen, og på den måde symboliserer den.

Sygdommen er særligt fremtrædende blandt personer, der igennem deres erhverv er særligt udsatte og har større risiko for at opleve sådanne hændelser, som f.eks. soldater, som deltager i krigshandlinger eller politifolk.

Godtgørelse for PSTD

Mange soldater, særligt krigsveteraner, kan lide af post traumatisk stresslidelse og derved opleve ubehag igennem situationer, som kan minde om den hændelse, som de har været udsat for, f.eks. hvis de ser en film, hvori der er krigsscener. Måske har du selv været soldat eller udsat for en hændelse som har virket livstruende eller katastrofal?

I bekræftende fald er der måske en chance for at du kan godtgørelse for PTSD, og det vil være en god idé at undersøge sagen nærmere. Juridisk set kan en posttraumatisk stresslidelse blive anerkendt, som en psykisk arbejdsskade. På baggrund af en meget livstruende eller katastrofal hændelse kan man få psykiske mén, og på baggrund af dette kan man være berettiget til at modtage godtgørelse. Herved anerkendes de psykiske mén som en arbejdsskade.

Rådgivning i forbindelse med din sag

Hvad angår erstatning og godtgørelse på baggrund af en arbejdsskade, så findes der mange regler som gælder ligesom, at der findes en række betingelser, som skal være opfyldt før, at skaden vil blive anerkendt som en arbejdsskade, herunder erstatningsbetingelserne.

Dette bureaukrati og virvar af regler, som for de fleste virker indviklet i sig selv i forvejen, og de symptomer, som sygdommen PTSD medfører, hvilket f.eks. kunne være koncentrationsbesvær, kan det være svært at sætte sig ind i, og gennemskue, om man på baggrund af sin sag opfylder betingelserne for at kunne tildeles godtgørelse for en arbejdsskade på baggrund af en PTSD-lidelse.

Hvis du derfor går rundt med overvejelserne omkring hvorvidt du har en sag, og muligvis kunne være i en position, hvor du kunne blive tildelt erstatning på baggrund af PTSD, men ikke kan gennemskue reglerne, har du hjælp at hente hos os. Vi tilbyder en uvildig gennemgang og vurdering af din sag, og vi kan rådgive om hvorvidt du ville kunne få tildelt godtgørelse.

Da vi er specialister i erstatningsret og ydermere arbejdsskade vil gennemgange af din sag være baseret på faglighed, grundighed og stor erfaring inden for området, hvilket betyder at du og din sag er i trygge hænder hos Advokatfirmaet Engelbrecht.

No cure no pay

Særligt for krigsveteraner med PTSD gælder no cure no pay, såfremt Advokatfirmaet vælges til at behandle sagen. Dette vil sige, at vi dækker hele sagsbehandlingen, såfremt der ikke tildeles godtgørelse for arbejdsskade. Med andre ord sker der udelukkende afregning såfremt det ønskede resultat med behandlingen af sagen opnås.

Hvis godtgørelse for arbejdsskade opnås beregnes salær ud fra de sædvanlige salærtakster.

Rabat til krigsveteraner

Særligt for krigsveteraner gælder der ydermere en rabatordning. Denne går nærmere fortalt ud på, at der kan opnås 10 % rabat på salæret, mod forevisning af veterankort.

bottom of page