top of page

Læs mere her

Lejeret

Lejeloven er relevant for mange, ca. halvdelen af boligerne i Danmark er lejeboliger. Lejeloven kan være kompliceret, og uanset om du er lejer eller udlejer, er det vigtigt at du har sat dig ind i reglerne.

For begge parter er det f.eks. relevant at vide hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse, huslejens størrelse og frister i forbindelse med opsigelse og fraflytning. Der er nogle ting I kan aftale, og der er andre ting som er fast reguleret i lejeloven.

Vi bistår med rådgivning i alt fra udarbejdelse af kontrakter, løsning af tvister, og bistår med repræsentation ved f.eks. Huslejenævnet og Boligretten.

Udarbejdelse af lejekontrakter

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht, har vi stor erfaring med leje– og erhvervslejeloven. Vi kender de områder der er reguleret af hhv. leje– og erhvervslejeloven, og derfor kender vi også de områder som ikke er reguleret. Vi er i stand til at udarbejde en lejekontrakt, der opfylder de behov, som du måtte have, og sikre dig mod de faldgruber der kan være.

Indflytnings– og fraflytningsrapport

Vi er behjælpelige med, at udarbejde indflytnings- og fraflytningsrapporter. Vi anbefaler at du som lejer eller udlejer får udarbejdet en ind-flytnings- og fraflytningsrapport, for at sikre jer hver især, at lejemålet er som det er aftalt i kontrakten. Dette gælder både ved indflytning og fraflytning.

Hvis du som udlejer har mere end ét lejemål, gælder der nogle særlige regler i forbindelse med afholdelse og udarbejdelse af henholdsvis indflytningssyn og indflytningsrapport, samt flyttesyn og fraflytnings-rapport.

Når du som lejer fraflytter et lejemål, ska du aflevere boligen i samme stand som du overtog den, undtagen hvad der anses som almindeligt slid. Ved en indflytnings- og fraflytningsrapport, sikrer du dig, at du ikke kommer til at betale for en istandsættelse som der ikke er belæg for.


Lejeretlige tvister

Lejeretlige tvister opstår typisk i situationer, hvor enten lejekontrakten, indflytningsrapporten, fraflytningsrapporten eller dem alle, ikke har været præcise og har omhandlet de forhold der er grundlag for problemet.

Der findes mange typer af lejeretlige tvister, men de mere almindelige omhandler typisk hvorvidt huslejens størrelse er for høj, om der skal ske tilbagebetaling af depositum i forbindelse med en fraflytning, manglende eller forkert brugsafregning ved indflytning eller fraflytning eller helt generelle mangelsager.

Vi står klar til at hjælpe dig i din situation, hvad enten den omhandler nogle af de ovenstående problemer, eller andre. Vi har stor erfaring med håndtering af disse sager, herunder ved f.eks. Huslejenævnet, Boligretten eller Fogedretten.

Opsigelse og ophævelse af lejemål

Der gælder nogle forskellige regler ved opsigelse en lejeaftale, afhængigt af om du er lejer eller udlejer. Hos Advokatfirmaet Engelbrecht rådgiver vi dig, hvis du som lejer er blevet opsagt uberettiget, eller hvis du som udlejer ønsker, at opsige en lejer på et lovligt grundlag.

Hvis du som udlejer oplever, at din lejer har misligholdt den lejede bolig, f.eks. ved ikke at overholde ejendommens ordensregler, ved at drive erhverv fra en bolig der kun må benyttes til beboelse, eller hvis du mangler at få betaling, som du er berettiget til i forhold til aftalen, så kan du vælge at ophæve lejemålet.

Vi står klar til at rådgive og hjælpe dig, hvad enten du er er lejer eller udlejer af en bolig.

Retshjælp

De fleste indboforsikringer har en retshjælpsforsikring, så der er mulighed for at få dækket omkostningerne ved en sag i boligretten, helt eller delvist.

bottom of page