top of page

Ejendomshandel

Læs mere her

Ejendomshandel

Vi har stor erfaring med bolighandler, hvor vi tilbyder berigtigelse med eller uden advokatrådgivning.

                             

Rådgivningen vil bestå i en gennemgang af købsaftalen og de til købsaftalen tilknyttede dokumenter, eventuel udarbejdelse af bemærkninger til dokumenterne.

Herudover gælder, både i handler med og uden rådgivning, at der udarbejdes et digitalt skøde som tinglyses uden retsanmærkninger. Endvidere udarbejdes der en refusionsopgørelse, som vil blive afregnet til rette vedkommende. Derudiver orienteres banker og mægler løbende i sagsforløbet.

Advokatforbehold

Vi anbefaler altid køber, at få indført advokatforbehold i en købsaftale, og derfor få berigtiget handlen med rådgivning. Dette sikrer at du har mulighed for at fortryde handlen næsten gratis, da der kun vil være udgift til advokatens salær, fremfor den lovbestemte fortrydelsesret som bestemmer en godtgørelse på 1 % af købesummen, til sælger.

Hvis man fravælger rådgivning i forbindelse med ejendomshandel, vil der ikke være et advokatforbehold, og derved påtager køber sig et forøget ansvar.

Købsaftalen

Når du har budt på et hus, og fået en købsaftale af mægler, vil det altid være en god idé at rådføre sig med en boligadvokat. Dette er for at sikre sig om advokatforbeholdet er korrekt formuleret.

Med vores rådgivning vil vi gennemgå købsaftalen og de dokumenter der måtte høre hertil, f.eks. tilstandsrapporten, som er en skriftlig vurdering af boligens tilstand, og tillige er et krav, hvis der ønskes en ejerskifteforsikring. Desuden kan der foretages en elinstallationsrapport, som er en kontrol og gennemgang af de elektriske installationer i huset, og denne rapport er også et krav for at kunne tegne ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen, kan dække de skader som måtte opstå og som ikke er nævnt i tilstands– eller elinstallationsrapporterne.

Når du køber hus, vil banken eller realkreditselskabet som regel kræve at du har en husforsikring, så huset er sikret, ved f.eks., brand.

Berigtigelsen i overblik

Når køber og sælger har underskrevet købsaftalen, med advokatfor-  behold, skal køber deponere en udbetaling hos sælgers bank eller      hos ejendomsmægleren. Dette sikrer at ejendomsmægleren kan få sit salær.

Køber skal dernæst stille en bankgaranti for den resterende del af købesummen, denne garanti afløses af en kontant deponering af købesummen på overtagelsesdagen.

Hvis køber har haft forbehold til ejendommen, skal disse enten afklares eller opfyldes. Dernæst vil der oprettes et digitalt skøde, hvor den advokat som står for berigtigelsen, sender udkast af skøde, typisk i form af en prøvetinglysning, til godkendelse hos den anden part.

Når skødet er godkendt af alle parter, signeres skødet digitalt med NemID af køber og sælger. Signeringen kan også foretages af advokaten eller andre, hvis der er givet tinglysningsfuldmagt af den ene eller begge parter.

Dernæst anmeldes skødet til tinglysning. Når det tinglyste skøde kommer retur med anmærkninger om sælgers pantebreve, sender den berigtigende advokat meddelelse om tinglysningen til sælgers og købers bank, og beder om, at tinglysning af købers nye lån, og aflysning af sælgers gamle lån, bliver bragt på plads. I forbindelse med tinglysningen underrettes kommunen og Skattestyrelsen automatisk om ejerskiftet.

Hvis køber ønsker det, kan der tegnes ejerskifteforsikring. På overtagelsesdagen deponerer køber, via sit pengeinstitut, resten af pengene hos sælgers bank.

Der udarbejdes derover også en refusionsopgørelse, som er en opgørelse over det sidste økonomiske mellemværende køber og sælger har i forbindelse med en bolighandel.

Når købers advokat får besked fra sælgers bank om, at sælgers gamle lån er aflyst, kan købesummen frigives til sælgers disposition. Frigivelse kan dog tidligst ske på overtagelsesdagen.

bottom of page