top of page

Ved du, at du kan få retshjælp igennem forsikringen?

En retshjælpsforsikring er måske ikke den mest kendte form for forsikring, men det er en afgørende hjælp til at beskytte dig, som privatperson eller virksomhed, mod økonomiske byrder, som kan opstå i forbindelse med juridiske konflikter og retssager. I det følgende gennemgås, hvorfor en retshjælpsforsikring er vigtig, hvordan den fungerer for henholdsvis privatpersoner og virksomheder, og hvad man skal være opmærksom på.

Hvorfor er en retshjælpsforsikring vigtig?

En retshjælpsforsikring er vigtig af mange årsager, udover økonomisk beskyttelse.


Andre årsager til, hvorfor retshjælpsforsikringen er vigtig

· Adgang til juridisk bistand En retshjælpsforsikring sikrer, at du eller virksomheden har adgang til kvalificeret juridisk bistand. Dette hjælper også til at sikre en retfærdig rettergang.

· Fremmer konfliktløsning En retshjælpsforsikring fremmer til tidlig konfliktløsning og forlig, ved at gøre juridisk bistand mere tilgængelig. Dette hjælper ligeledes til at spare tid og ressourcer, samt reducere overbelastningen af retssystemet.

· Beskytter mod uventede juridiske konflikter Uanset om konflikten drejer sig om en nabo, en erstatningssag eller andet, kan en retshjælpsforsikring beskytte dig eller virksomheden mod uventede juridiske konflikter.


Retshjælpsforsikring for private

Mange privatpersoner er ikke klar over, at de allerede har en retshjælpsforsikring igennem tegnede forsikringer, som hjælper med at dække omkostninger forbundet med juridiske konflikter og retssager.


Har du en retshjælpsforsikring?

Havner du i en juridisk konflikt, skal du først undersøge om din forsikring er retshjælpsdækket. Dette fremgår af dine forsikringsbetingelser, og hos de fleste forsikringsselskaber tilbydes der retshjælp, som en del af indboforsikringen, husforsikringen, motorkøretøjsforsikringen og bådforsikringen.


Hvad skal du gøre, hvis du vil have retshjælp til din sag?

Er din forsikring retshjælpsdækket, som du gerne vil gøre brug af, skal forsikringsselskabet først give tilsagn til retshjælpsdækning af din sag. Det er en betingelse for retshjælpsdækning, at det er en advokat, der påtager sagen og anmelder sagen hos forsikringsselskabet. Derfor skal du kontakte en advokat, som vil påtage sagen og forestå anmeldelsen hos dit forsikringsselskab. Herefter vil forsikringsselskabet vurdere din sag og afgøre, om den er berettiget til dækning. Det skal bemærkes, at der både kan anmeldes om retshjælpsdækning før stævning og efter retssagen er startet op.


Dækker retshjælpsforsikringen alle sager?

Retshjælpsforsikringen dækker alle juridiske konflikter og retssager, der er opstået i dit privatliv, hvor de øvrige betingelser er opfyldt.


Øvrige betingelser for retshjælpsdækning af din sag

  • at parterne i den aktuelle konflikt ikke selv kan løse konflikten,

  • at sagen kan behandles af en domstol eller ved voldgift,

  • at der foreligger en rimelig grund til at indbringe sagen for domstolene eller voldgift,

  • og at sagen ikke kan indbringes ved en offentlig myndighed.


Det skal bemærkes, at nogle sager ikke er dækket af retshjælpsforsikringen, herunder eksempelvis sager i forbindelse med dit erhverv, skattesager mod offentlige myndigheder, straffesager, inkassosager mod dig selv, visse familieretssager om skilsmisse og arv, mv.


Hvilke omkostninger dækker retshjælpsforsikringen?

Giver forsikringsselskabet tilsagn til retshjælpsdækning af din sag, vil forsikringsselskabet dække de nødvendige sagsomkostninger op til det maksimale beløb, der er angivet i dine forsikringsbetingelser, som kan være forskellig fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.


Maksimumdækningen er som regel begrænset til omkring 175.000-225.000 kr. inkl. moms pr. sag. Får du i det væsentlige medhold og sagen appelleres til anden instans, vil maksimumdækningen for den samlede sagsbehandling forhøjes til omkring 450.000 kr. inkl. moms.


Retshjælpsforsikringen dækker følgende omkostninger til din sag

· Egne sagsomkostninger

· Pålagte omkostninger til modparten

· Omkostninger til syn og skøn udmeldt af retten

· Forhåndsgodkendte omkostninger til retsmægling

· Andre forhåndsgodkendte sagsomkostninger


Får du tilkendt omkostninger fra modparten, vil retshjælpsdækningen af din sag fradrages disse omkostninger, som din advokat efterfølgende skal indkræve hos modparten.


Det skal bemærkes, at retshjælpsforsikringen oftest ikke dækker alle omkostninger, herunder eksempelvis omkostninger til egne rejseomkostninger, tabte arbejdsfortjeneste, sagsomkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, mv.


Hvad skal du selv betale?

Ved anvendelse af retshjælpsforsikringen skal du, ligesom ved alle andre skadeanmeldelser hos forsikringsselskabet, selv betale selvrisikoen, som kan være forskellig fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Selvrisikoen udgør som regel de første 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kr. Der skal dog ikke betales selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for fri proces er opfyldt.


Det skal bemærkes, at retshjælpsforsikringen ikke dækker omkostninger til almindelig advokatrådgivning. Retshjælpsdækningen starter fra sagen indbringes for retten, og du skal derfor selv betale for advokatbistand under sagens forberedelse og frem til retssagens påbegyndelse.


Retshjælp og fri proces

Opfylder du betingelserne for fri proces og samtidig har en retshjælpsforsikring, som din sag er dækket af, skal retshjælpsforsikringen anvendes. Dette betyder, at der ikke skal søges om fri proces, men forsikringsselskabet skal oplyses herom ved retshjælpsanmodningen, samt forelægges dokumentation for, at betingelserne for fri proces er opfyldt, således selvrisikoen ikke opkræves. Dokumentationen kan være en kopi af din årsopgørelse fra Skat. Det skal bemærkes, at sagen kan føres med fri proces, hvis du ikke har en retshjælpsforsikring og opfylder betingelserne for fri proces. Ved fri proces er det staten, der betaler for alle omkostninger i forbindelse med din retssag.


Valg af advokat og advokatsalær

Gør du brug af din retshjælpsforsikring, skal du selv vælge en advokat. Du bør altid nøje overveje, hvilken advokat du vælger at rådføre dig ved, eller vælger til at føre din retssag. Det har afgørende betydning for behandlingen af din sag og udfaldet af sagen, hvilken kompetence advokaten besidder, og hvilket kerneområde denne til dagligt arbejder med. Dette kan eksempelvis være af afgørende betydning ved udmeldelse af syn og skøn i sagen, hvor advokaten forestår valget af skønsmanden og udformningen af spørgsmålene til skønstemaet.


Salæret til advokaten, der har påtaget din retssag, beregnes i overensstemmelse med salærtaksterne fastsat af landsretspræsidenterne.


Kontakt Advokatfirmaet Engelbrecht

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht er vi erfaring og kendskab til mange kerneområder, og påtager sager, der både er retshjælpsdækket og sager, der ikke er. Kontakt os i dag for professionel rådgivning og skræddersyede løsninger til dine eller virksomhedens behov.


På vores hjemmeside, www.advokatfirmaetengelbrecht.dk, findes der flere uddybende informationer om vores erfaringer, kerneområder og rådgivning.


Advokatfirmaet Engelbrecht

Tlf.: 5470 5800

Hovedmail: post@aelaw.dk

Sikker mail: sikker@aelaw.dk

Chat via vores hjemmeside: www.advokatfirmaetengelbrecht.dkHos Advokatfirmaet Engelbrecht tilbyder vi juridisk rådgivning inden for følgende områder, som retshjælpsforsikringen ikke dækker:

· Civile retssager og fri proces

Vi påtager og yder rådgivning til mange retsområder, der ikke er dækket af retshjælpsforsikringen, som i stedet kan føres med fri proces. I det følgende nævnes nogle områder, der ikke er retshjælpsdækket, og på vores hjemmeside findes der flere informationer om områderne, vi også har erfaring og hjælper med.

· Familieretssager

Vores erfarne team af advokater, advokatfuldmægtige og jurister kan give dig den nødvendige rådgivning til familieretssager, herunder separation, skilsmisse, ægtepagt, forældremyndighed, bopæl, samvær og tvangsfjernelse. Vores rådgivning beskytter dine interesser og sikrer det bedste for dine børn.

· Sager om dødsbobehandling og arv

Vi specialiserer os i sager om dødsbobehandling og arv, hvor vi tilbyder rådgivning til dødsbodeling, ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter. Vores rådgivning beskytter dine interesser og sikrer, at dine ønsker efterleves.

· Strafferetssager

Er du mistænkt eller sigtet i en sag, har du altid ret til en forsvarsadvokat. Vores advokater og advokatfuldmægtige specialiserer sig i strafferetssager, og står altid klar til at give dig rådgivning og forsvare dig bedst muligt.

· Arbejds- og ansættelsesretlige sager

Hvis du havner i en juridisk konflikt i forbindelse med din erhvervsudøvelse, kan vi hjælpe dig, uanset om drejer sig om erstatning for en skade, fortabt løn eller andet vedr. dit ansættelsesforhold. Vi tilbyder ligeledes rådgivning til virksomheder, som havner i en ansættelsesretlig konflikt vedr. en ansat i virksomheden.

· Sager mod forsikringsselskabet

Vores advokater og advokatfuldmægtige har erfaring med forsikringssager. Opstår der en juridisk konflikt mellem dig eller virksomheden og forsikringsselskabet, tilbyder vi rådgivning til retssagen.

· Inkassosager

Har du eller virksomheden brug for hjælp til inddrivelse af økonomiske spørgsmål, hjælper vi med håndtering af inkassoprocessen og sikre, at du eller virksomheden får det, I er berettigede til.11 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page