top of page

Kender du reglerne for at give tilbud på Black Friday?

Opdateret: 1. dec. 2023

Som erhvervsdrivende er det vigtigt at have kendskab til reglerne omkring prissætning af varer.Forbrugerombudsmanden har den 28. maj 2022 opdateret retningslinjerne for prismarkedsføring ved en opdatering af prismærkningsbekendtgørelsen § 9a, som vedrører bl.a. køb af tøj, elektronikprodukter og fødevarer mv. Opdateringen af retningslinjerne har til formål, at følge de retningslinjer EU har lagt for medlemslandene.

Reglerne regulerer hvor længe den erhvervsdrivende må markedsføre sine før- og nu priser på sit varesortiment


Hvad er Black Friday?

I Danmark er Black Friday en stor shopping begivenhed, som den erhvervsdrivende kan bruge som en salgsfremmende foranstaltning til at øge sin omsætning. Som bruger kan der spares en betydelig sum penge ved at handle på Black Friday.

Black Friday bliver afholdt den sidste fredag i november måned. Konkurrencen på markedet om priser er hård, og i ugerne op til Black Friday kan det forventes, at der er øget konkurrence mellem de erhvervsdrivende.


Hvad er Cyber monday?

Cyber Monday er den første mandag efter Black Friday, hvor der også tilbydes en masse eksklusive rabatter og specielle tilbud. Som udgangspunkt er formålet med Cyber Monday, at det alene er onlinebutikker, der giver tilbud på deres varesortiment. Det ses dog ofte, at de fysiske butikker også afholder Cyber Monday og giver forbrugerne mulighed for at spare en masse penge.


Hvordan giver jeg et tilbud på Black Friday

Som erhvervsdrivende skal du være særlig opmærksom på referenceperioden, som blev ændret fra seks uger til 30 dage. Det betyder, at en vare skal have været til salg i 30 sammenhængende dage, før de må markedsføres som et udsalg under Black Friday eller Cyber Monday.


Til eksempel kan nævnes, at hvis prisen på en trøje, før Black Friday, udgør kr. 1000, som svarer til den nuværende normalpris. På dagen for afholdelse af Black Friday, sænkes prisen til kr. 800, svarende til 20%. Prisreduceringen udgør herefter den nye normalpris i 30 dage. Dernæst deltager den erhvervsdrivende i Cyber Monday begivenheden, hvor den erhvervsdrivende sænker prisen fra kr. 800 til kr. 400. Den erhvervsdrivende skal her være særligt opmærksom på de ændrede normalpriser. Derfor er der tale om en reduktion af kr. 400, svarende til 50%. Den erhvervsdrivende kan derfor markedsføre trøjen på udsalg i 10 dage, hvilket kaldes tilbudsperioden, og denne vil kunne forlænges, men aldrig til mere end halvdelen af referenceperioden, hvis den erhvervsdrivende gør forbrugerne opmærksom herom.

Som nævnt i eksemplet, så er der taget udgangspunkt i, at den erhvervsdrivende følger retningslinjerne. Såfremt den erhvervsdrivende havde taget udgangspunkt i normalprisen før Black Friday, som svarede til kr. 1000, ville denne have medført en besparelse på kr. 600, hvilket ville have svaret til kr. 70%. I så fald ville dette medføre, at den erhvervsdrivende vildleder forbrugeren, og dermed overtræder reglerne i markedsføringsloven og prismærkningsbekendtgørelsen § 9 a.

Hvis du, som erhvervsdrivende, ønsker at give et tilbud på let fordærvelige varer, skal du være opmærksom på, at der gælder andre regler. Ved let fordærvelige varer eller varer med lav holdbarhed, som fersk kød og fisk, frugt og grøntsager m.v., er referenceperioden 14 dage. Det betyder, at normalprisen ligeledes påvirkes herefter som i eksemplet ovenfor, blot i 14 dage. Hertil er det ligeledes af særlig betydning, at den erhvervsdrivende er opmærksom på, at tilbudsperioden udgør 5 dage. I dette tilfælde kan tilbudsperioden også forlænges, hvis den erhvervsdrivende tydeligt gør forbrugeren opmærksom herpå.


Varer som ikke er omfattet

Som erhvervsdrivende kan man læse nærmere om, hvilke varer, der ikke er omfattet. Forbrugerombudsmanden har præciseret en direkte vejledning herom. Det kan dog nævnes, at fast ejendom, brændstof, finansielle tjenesteydelser eller indkvartering på hoteller og pakkerejser, ikke er omfattet af reglerne for prissætning.

Overtrædelse af reglerne om prissætning

Ved overtrædelse af bekendtgørelsen om prissætning vil det kunne medføre vildledning af forbrugeren, hvilket vil kunne medføre, at der pålægges omfattende bøder til den erhvervsdrivende.


En vildledende handling følger af markedsføringslovens §§ 5-6 og 8, som bl.a. siger, at den erhvervsdrivende ikke må vildlede forbrugeren vedrørende oplysninger, fremstillingsformer eller på anden måde vildlede gennemsnitsforbrugeren, og dette er uanset om oplysningerne faktuelt er korrekte. Her kan nævnes, at man ikke må vildlede forbrugeren vedrørende prisen, den måde prisen beregnes på eller en særlig prismæssig fordel, jf. § 5, stk. 2, nr. 5. Endvidere må den erhvervsdrivende ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger, eller præsentere oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Særligt skal den erhvervsdrivende også være opmærksom på, at påvirkning eller forvridning af forbrugerens økonomiske adfærd anses som strengt. At forvride forbrugerens økonomiske adfærd vil sige, at den erhvervsdrivendes markedsførings manipulere eller påvirker forbrugerens beslutningsproces på en måde, der ikke er fair eller ærlig.

Som eksempel kan nævnes en tidligere dom fra i år, den 14. marts 2023, som involverede en babyudstyrsforhandler. Der blev pålagt forhandleren en bøde på kr. 100.000, hvor retten vurderede, at bøden burde have været kr. 200.000, men halveret på baggrund af rettens lange sagsbehandlingstid. Retten vurderede, at angivelsen af førpriser var betydeligt lavere end de aktuelle priser, hvilket ville forvride forbrugernes økonomiske adfærd i strid med markedsføringslovens § 8. Domstolen lagde vægt på, at den vildledende prisoplysning kunne motivere forbrugerne rent økonomisk til at købe andre produkter i virksomheden. Prisen blev betragtet af retten som vejledende, og det var af betydning for rettens afgørelse, at forbrugerne ikke kunne forstå og vide, at førprisen var vejledende. Sagen understreger, at selv den mindste forvridning af forbrugernes økonomiske adfærd kan resultere i betydelige bøder for erhvervsdrivende.


Forbrugeren

Hvis en forbruger opdager priser under Black Friday eller Cyber Monday, som ikke følger retningslinjerne efter loven, så kan forbrugeren vælge at klage over det til Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden er ikke forpligtet til at behandle alle klager, som der bliver forelagt.

Forbrugeren kan derfor, som udgangspunkt, ikke opnå nogle retslige fordele. Man kan derimod diskutere forbrugerens adgang til at forhandle priser med den erhvervsdrivende, men der er ingen garanti for, at den erhvervsdrivende vil imødekomme sådanne samtaler.


Kort opsummering

I korte træk kræves det, at erhvervsdrivende oplyser om den laveste pris, som en vare har haft inden for de seneste 30 dage, når den erhvervsdrivende annoncerer prisnedsættelser. Den erhvervsdrivende skal være særlig opmærksom på udtryk i sin markedsføring, hvis der antydes prisnedsættelse, f.eks., udtryk som tilbudspriser,


Hvis du oplever problemer med området ovenfor, så kan du med fordel kontakte Advokatfirmaet Engelbrecht for hjælp og rådgivning.

10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page