top of page
57838392a3457billede-038_edited.jpg

Persondataret

GDPR
Mange virksomheder kommer til at skulle behandle persondata i forbindelse med deres driftsaktiviteter. I 2018 blev GDPR-forordningen indført af EU, hvilket medførte nye regler for behandling af persondata. Manglende overholdelse kan få store konsekvenser for virksomheden i form af bøder eller dårlig omtale.


Automatisk databehandling
GDPR står for General Data Protection Regulation og har siden 2018 betydet et helt nyt landskab for behandling af persondata, hvor også private virksomheder pålægges et ansvar for korrekt behandling af oplysninger. Derudover gælder den nye databeskyttelseslov som supplement hertil.

 

Reglerne finder anvendelse i alle henseende, hvor der indsamles personoplysninger enten automatisk, f.eks. elektronisk, eller hvor oplysningerne føres over i et register, så længe dette foretages af en virksomhed, der er etableret i Danmark.
Reglerne gælder uanset hvor behandlingen af oplysningerne finder sted, også uden for EU. Selv for virksomheder der ikke er etableret i Danmark, gælder reglerne, når man udbyder varer eller tjenester til personer i Danmark.

 

Der er her regler om indsamling, f.eks. hvilke typer af information
man må indsamle, og at der skal være et klart formål med behandlingen. Der er også regler for opbevaring, sletning, og videregivelse til andre, både myndigheder og private, samt regler om indhentning af samtykke både for indsamling, men også for visse situationer af
videregivelse.

 

Opbevaring og behandling
Det er her vigtigt at der er styr på, hvilken information der indsamles, om der korrekt er indhentet samtykke, om der er givet besked til personer, hvorfra informationen er indsamlet, hvem der i virksomheden er dataansvarlig for behandling af oplysningerne og hvad deres ansvar indebærer, hvor længe information må opbevares og til hvilke formål, samt hvornår man skal slette information og hvorvidt, de må eller ikke må genbruges. Der er også regler om, hvordan man forholder sig til brud på it-sikkerhed, og indberetningspligten, og til hvornår og hvordan man skal indberette forhold til datatilsynet.

 

Etablering af faste systemer for behandling af data
Det er derfor vigtigt at kende til reglerne, således at man kan
sikre fuld complience. Vi kan her hjælpe jer med at etablere faste systemer for behandling, så det kan foregå gnidningsfrit med mindst muligt tidsspilde og risiko for fejl.

 

Hos Advokatfirmaet Engelbrecht tilbyder vi rådgivning i forhold til
behandling af persondata på ethvert område, herunder også mere specielle områder som e-handel, finansiel virksomhed, it-drift mf.

 

Vi ved, at det er vigtigt at finde den rigtige løsning til netop din virksomhed, og vi tager derfor udgangspunkt i jeres behov, så vi kan finde den strategi, der passer jer bedst.

 

Vi tilbyder således strategisk og juridisk rådgivning i forbindelse med både indsamling, behandling og videregivelse af persondata i driften af din virksomhed
 

Kontakt os

Advokatfirmaet Engelbrecht

 

Kontoret i Sakskøbing

Søndergade 2 A, 1., 4990 Sakskøbing

Tlf. 2168 2377

 

Kontoret i Præstø

Adelgade 1, 4720 Præstø

Tlf. 5470 5800

Kontoret i Greve

Korskildelund 6, 2670 Greve

Tlf. 2168 2255

Kontoret i Kolding

Haderslevvej 36, 6000 Kolding

Tlf. 5470 5800

Cvr.nr. 37325481

bottom of page