top of page

HVIDVASK

Advokatfirmaet Engelbrecht har jævnføre lov en række forpligtelser til databehandling, for at sikre vi ikke bidrager til hvidvask. Læs om forpligtelserne her:

HVIDVASK


Advokatfirmaet Engelbrecht er underlagt Lov om forebyggende foranstaltninger med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.Loven forpligter advokatfirmaet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i 5 år.

Derfor skal klienter altid oplyse navn, adresse og cpr.nr. eller CVR.nr. ved oprettelse af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor.For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

bottom of page