top of page

HONORARER

Advokatfirmaet Engelbrecht har en række faste honorarer. Her kan du blive klogere på dem:

HONORARER

Når Advokatfirmaet Engelbrecht påtager sig en opgave for en klient undersøges altid i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. 

Hvor der ikke er fast salær, fastsættes salæret med udgangspunkt i den tid, der er brugt til sagens behandling, men tager også hensyn til sagens karakter og kompleksitet samt de involverede økonomiske værdier og sagens resultat. Endelig lægges der også vægt på, om sagen har haft hastende karakter eller om den har krævet en ekstraordinær indsats. Der regnes med en timepris på kr. 2.250 incl. moms.

Privatpersoner vil altid modtage en ordrebekræftelse med prisoplysning forud for sagens opstart.Advokatfirmaet Engelbrecht har klientbankkonto i Lollands Bank. Reg.nr: 6520. Konto.nr: 2677066.

Ved betaling på klientkontoen er det vigtigt at der angives et sags-nummer.Ved betalinger fra klienter uden for Danmark kan henvises til følgende:

- Kontohaver: Advokatfirmaet Engelbrecht 

- Vist konto: 01-6440 - Klientkonto: 65202677066

- IBAN kontonummer: DK0665200002677066

- SWIFT-adresse: LOBADK21bottom of page