Emil begyndte som jurastuderende på Københavns Universitet i 2017 og studerer nu på 6. semester. Emil beskæftiger sig på kontoret med formueretten, herunder særligt problemstillinger inden for fast ejendom og erhvervsret. 

 

Derudover bistår Emil også kontorets klienter med hjælp i forbindelse med oprettelse af testamente, ægtepagt og andre familieretlige dispositioner.  Der findes endvidere interesse for markedsføringsret, insolvensret og selskabsret.

Emil besidder et bredt kendtskab til lokalområdet, da han har boet her gennem hele sit liv. 

Profil

Emil Törnblad Hansen

Stud. Jur.

Specialer

- Erhvervsret

- Lejeret

- Testamente og ægtepagter

- Fremtidsfuldmagter

- Udarbejdelse af konktrakter

Kontakt

E-mail: EH@advokatcen.dk

Emil2096.jpg